Situace na trhu

Z publikovaných statistik ČLFA za 1. pololetí roku 2015 vyplývá, že na českém trhu v tomto roce leasingové společnosti:

  • Pro podnikatele financovaly leasingem stroje, zařízení a dopravní techniku v souhrnu pořizovacích cen (bez DPH) 23 mld Kč. (48% je podíl operativního leasingu)
  • Pro podnikatele poskytly úvěry v celkové výši 23,5 mld. Kč. (35% je podíl osobních automobilů)
  • Factoringem bylo poskytnuté financování ve výši 73 mld. Kč.


Oproti minulému roku tak došlo ke zvýšení objemu financování pro podnikatele o 27%.