Často kladené otázky

Jaké podklady je nutné předložit pro schválení financování?

Základní podklady pro schválení financování jsou: živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání vč. účetních výkazů za poslední dva roky a přesná specifikace předmětu financování. U složitějších obchodních případů si individuálně můžeme vyžádat další podklady jako např.: aktuální účetní výsledky za probíhající rok, výpisy z bankovního účtu nebo rozbor pohledávek a závazků.

Financujete i starší automobily, stroje a zařízení?

Ano. Standardně financujeme automobily, stroje a zařízení do stáří 10 let, u některých případů můžeme požadovat doložení znaleckého posudku prokazující cenu financovaného předmětu.

Mám problém zaplatit splátku v dohodnutém termínu a výši. Jak postupovat?

KOMUNIKUJTE – oslovte leasingovou společnost a společnými silami se pokuste situaci řešit.

Poskytujete financování i pro začínající podnikatele?

Ano. Individuálně posoudíme vaši žádost o financování, seznámíme se s vaším podnikatelským záměrem a navrhneme možnosti zajištění financování.

Jak postupovat v případě pojistné události na předmětu financování?

Okamžitě kontaktujte leasingovou společnost a příslušnou pojišťovnu.

Mohu převést leasingovou smlouvu na nového nájemce?

Ano. Současný nájemce podá písemně žádost o převod uzavřené smlouvy a současně předloží identifikační údaje budoucího nájemce vč. jeho hospodářských výsledků za poslední rok.

Mohu předčasně doplatit zbylé splátky?

Ano. na základě písemné žádosti o předčasné splacení provede leasingová společnost její vyúčtování v souladu s uzavřenými podmínkami smlouvy.

Jak si zapůjčit originál velkého technického průkazu?

Telefonicky či na e-mailové adrese požádat leasingovou společnost o zapůjčení velkého technického průkazu. Na žádost uveďte: číslo smlouvy, důvod zapůjčení a způsob převzetí (poštou, osobně).